Πολιτικά

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ερέτριας  θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου Ερέτριας, θα συζήτηθούν και θα λήφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, εκμίσθωσης και εκποίησης δημοτικών ακινήτων έτους 2011 .
 2. Τροποποίηση της υπ’αριθμ.126/2010 μελέτης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Δ. Αμαρύνθου» ,συνολικού προϋπολογισμού 139.402,00 € ως προς τους δρόμους της ασφαλτόστρωσης .
 3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Δ. Αμαρύνθου» (αρ. μελέτης 126/2010).
 4. Παράταση προθεσμίας έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου Λιβάδια για την μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς» στην Δ.Κ. Ερέτριας
 5. Αποδοχή του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου (Α.Π.Ε.): «Διαμόρφωση αυλείου χώρου παραρτήματα 1ΟΥ Δημοτικού Σχολείου» στην Δ.Κ. Ερέτριας.
 6. Αποδοχή του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου (Α.Π.Ε): «Διαμόρφωση χώρου Πλατείας ηρώων» στην Δ.Κ. Ερέτριας
 7. Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερέτριας.
 8. Κατάρτιση κα ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ερέτριας.
 9. Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ερέτριας.
 10. Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ερέτριας..
 11. Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ερέτριας.
 12. Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ερέτριας.
 13. Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου δίπλα στην Πλατεία Ηρώων στην Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας.
 14. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Ερέτριας έτους 2011.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αικατερίνη Λουλακά Μπέτσα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *