επικαιρότητα Πολιτικά

Πρόσκληση στην 16η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας

ερετρια λογοτυπο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Παρακαλείστε να προσέλθετε στην 16η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 , που θα γίνει στις  10 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ. μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων μελών της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ΠΔ 28/80 (δύο σύμβουλοι) μέχρι το ποσό των 2.934,00 €. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου
 3. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,41€. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου.
 4. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41€. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου.
 5. Ορισμός μελών επιτροπής εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου Ερέτριας. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου.
 6. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, εκμίσθωσης –εκποίησης δημοτικών ακινήτων. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου.
 7. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ερέτριας. Εισηγήτρια :Η Δήμαρχος κ .Αμφιτρίτη Αλημπατέ.
 8. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης του άρθρου 186 του Ν.3463/2006. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 9. Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ερέτριας» στην Ανάδοχο εταιρία. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 10. Αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο της υπ’αριθμ.3511/4-9-2014 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αγροτική παραγωγή-τουρισμός(ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Ερέτριας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 11. Συγκρότηση επιτροπής πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Δ. Γυμνού», προϋπολογισμού 82.305,01€.Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή –Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».89.270,00 € Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 13. Αποδοχή και κατανομή ποσού 15.570,00€ Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. Εισηγήτρια :Η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών.
 14. Έγκριση Έκθεσης Γ΄ Τριμήνου έτους 2014. Εισηγήτρια :Η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών.
 15. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. Εισηγήτρια :Η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών.
 16. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΕΤΡΙΑΣ. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου.
 17. Ψήφισμα περί μη εγκατάστασης Διοδίων στην νέα Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας. Εισηγήτρια :Η Δήμαρχος κα Αμφιτρίτη Αλημπατέ.
 18. Καθορισμός χώρου σύγκλισης επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου.

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

0 Replies to “Πρόσκληση στην 16η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας

 1. αυτο το κειμενο δεν διαβαζεται παιδια , εχει πεσει η μια σειρα πανω στην αλλη . ΝΑ ΞΑΝΑΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *